POLITIKA PRIVATNOSTI

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika veb-sajta titanclips.com

Titan Clips u cilju poštovanja privatnosti i izbora svojih klijenata i posetilaca veb prezentacije, uz potpunu informisanost i svest o značaju zaštite podataka o ličnosti, u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, sačinio je dokument odluke odgovornosti kroz izjavu o Politici privatnosti.

Ova Politika privatnosti odnosi se na sva lica koja pristupaju našoj online prodavnici ili dolaze u bilo kakav kontakt sa nama.

Molimo da pažljivo pristupite sadržaju politike privatnosti, a u slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti molimo da nas kontaktirate posredstvom sledeće adrese: support@titanclips.com

Titan Clips posluje kao pružalac usluga na internet platformi titanclips.com. Ovaj Pravilnik sadrži informacije o tome kako Titan Clips pristupa obradi Vaših podatke o ličnosti u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.Glasnik RS“br.87/2018)

Politika zaštite privatnosti Titan Clips

Titan Clips u svim segmentima poslovanja izuzetno polaže pažnju na odgovornost prema kupcima, saradnicima i klijentima kroz sve aspekte poslovnih odnosa. U tom smislu Titan Clips rukovodstvo veliku pažnju posvećuje i delu poslovanja koje se odnosi na čuvanje informacija o ličnosti, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i najboljoj praksi.

Ova politika opisuje informacije i praksu o zaštiti privatnosti koja se primenjuje na veb stranici titanclips.com i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane Titan Clips-a ili u njeno ime.

Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovom pravilniku.

Osnov, svrha i obrada podataka o ličnosti cleanclub.rs

Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje.

Tipovi obaveštenja korisnicima

 • Oglasi
 • Newsletteri
 • Katalozi


Vrste prikupljanih podataka

 • Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
 • Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)
 • Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima…)


Prikupljanje podataka

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije.

To se može desiti u sledećim slučajevima:

 • prilikom online registracije korisničkog naloga
 • pri kupovini proizvoda
 • korišćenjem nekog servisa ili usluge
 • pri dostavi
 • učestvovanjem u istraživanjima
 • uspostavljanjem kontakta preko veb stranica Titan Clips-a


Svrha prikupljanja podataka

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • ponuda novih proizvoda i servisa
 • poboljšanje efektivnosti naše veb stranice, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
 • sprovođenje istraživanja i analiza
 • slanje informacija u marketinške svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti


Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv.

Obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Titan Clips-a ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je korisnik maloletno lice.

Profesionalni a pravno regularni interesi Titan Clips-a mogu biti:

 • bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva
 • zaštita poslovanja i podrška korisnicima
 • testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih
 • identifikovanje i zaštita korisnika i veb sajta od nelegalnih aktivnosti

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina.

Prosleđivanje ličnih informacija

Titanclips.com ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

Ko su korisnici podataka

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Titan Clips-u ili u ugovornom odnosu pružanja usluga marketinga i koja imaju ovlašćenje za obradu podataka.

Titan Clips je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade. Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem podataka radi formiranja relevantnih baza podatakaza za dalju obradu u službi poboljšanja pružanja usluga.

Titanclips.com koristi alate Google analitike za precizniju obradu korisničkog iskustva na veb platformi vezanu za online ponudu i trgovinu. Odgovornost prikupljanja, čuvanja i transferovanja podataka pod platformom Google Analytics spada u odgovornost kompnije Google LLC. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na veb sajtu i upotrebom Interneta.

Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gore pomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gore pomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti.

U vezi sa Uslugama elektronskog plaćanja, Titan Clips može koristiti elektronske usluge banaka sa važećom dozvolom za rad Narodne banke Srbije, koje su takođe obrađivači podataka o ličnosti iako ni u jednom trenutku informacionom sistemu Titan Clips-a neće biti dostupni podaci o korisnikovoj platnoj kartici koje Titan Clips ne prikuplja.

Svaka od datih bankarskih transakcija zasniva se na upotrebi odgovarajućih protokola, dok se konkretni podaci prenose u skladu sa najsavremenijim standardima enkripcije.

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju na našim privatnim serverima kod Hetzner Online GmbH.

I PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I NAČIN PRIKUPLJANJA


Porudžbine/kupovina putem online prodavnice:
Lični podaci koji se prikupljaju na ovaj način su: Vaše ime i prezime, Vaša adresa prebivališta, Vaša email adresa i Vaš broj telefona.

Svrha obrade je: upravljanje Vašim porudžbinama, a što obuhvata praćenje porudžbine, po potrebi komunikaciju sa Vama u cilju konačne realizacije ugovora o prodaji –isporuke poručene robe, prijema, naplate i rešavanja reklamacije.

Pravni osnov obrade: Titan Clips je po samom Zakonu o zaštiti potrošača(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) ovlašćen da prikuplja podatke o svojim kupcima, u svrhu realizacije ugovora o prodaji na daljinu.


Markentiške svrhe – obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama:
Lični podaci koji se prikupljaju na ovaj način su: Vaše ime i prezime, Vaša adresa prebivališta, Vaša email adresa i Vaš broj telefona. Prijavom ili registracijom na Online prodavnici ili popunjavanjem izjave o saglasnosti prijema obaveštenja o aktuelnim ponudama, promocijama i drugim komercijalnim porukama, putem elektronske i/ili redovne pošte, mobilog telefona (viber, sms poruke i sl.) .

Svrha obrade: podaci se prikupljaju i čuvaju u svrhu slanja obaveštenja o aktuelnim promocijama, prodajama odnosno drugim komercijalnim porukama.

Pravni osnov: Vaša saglasnost, koju možete da opozovete u svakom momentu, dostavljanjem pisanog obaveštenja ili isključenjem (samoinicijativnim brisanjem) sa mailing, SMS i Viber liste ili usklopu slanja povratnog odgovora, u kom slučaju se Vaši podaci brišu. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade ličnih podataka koja je vršena preopoziva.


Poseta Internet Stranice:
Lični podaci koji se prikupljaju su: IP adresa uređaja sa kog se pristupa sajtu, datum i vreme pristupa sajtu, pretraživač koji koristite, operativni sistem računara koji podržava internet, naziv Vašeg provajdera, kao i podatak o stranicama našeg sajta kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Svrha obrade: optimizacija internet stranice, procena bezbednosti sistema, upoznavanje interesovanja posetilaca sajta, unapređenje sajtova, obezbeđivanje uspostavljanja nesmetanog i komfornog korišćenja našeg sajta.

Pravni osnov: legitimni interes koji se sastoji o obezbeđenju sigurnosti i stabilnosti sajtova, njihovom bezbednom korišćenju. Prikupljeni podaci se čuvaju privremeno tj. dok traje poseta sajtu, a potom se automatski brišu.


Cookies (kolačići):
Lični podaci koji se prikupljaju: kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju prilikom posete naše internet stranice i služe za kratkoročno pamćenje Vaše aktivnosti na sajtu. Čim napustite našu internet stranicu, oni se automatski brišu. Kolačići ne mogu da pokrenu program, ne štete vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere.

Svrha obrade: da obezbedi pogodnosti koji će kupcima uštedeti vreme i omogućiti prijatniju posetu sajtu.

Pravni osnov: legitimni interes tj. naš poslovni interes da što bolje razumemo Vaše potrebe i očekivanja, a u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija, kojim će se na najbolji način zadovoljiti Vaša interesovanja.


II KORIŠĆENJE PODATAKA

Vaši podaci će biti korišćeni samo kada postoji razuman i na zakonu zasnovan razlog i neće biti korišćeni za druge svrhe, osim već napred pomenutih. Titan Clips, ne ustupa, ne prodaje i ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima.

Informacije se koriste prioritetno u cilju održavanja kontakata sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg poslovanja.


III SIGURNOST PODATAKA

Preduzeli smo razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili neovlašćena izmena podataka o ličnosti.

Podaci koji daju kupci čuvaju se na sigurnim serverima (zaštićenom lozinkom i firewall-om), s tim da iz razloga nepostojanja potpune bezbednosti u pogledu prenosa podataka preko interneta, ne možemo garantovati bezbednost Vaših ličnih podataka na putu do našeg sajta.

Isključivo ste odgovorni za čuvanje Vaše lozinke i korisničkih detalja. Pristup podacima, u okviru Titan Clips-a , imaju samo zaposleni kojima su ti podaci neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza i u svrhu ispunjenja legitimnih interesa.

Na sve funkcije i usluge Facebook-a i drugih društvenih mreža koje su dostupne na našem sajtu, primenjuju se njihova pravila privatnosti, u kojima možete pronaći više informacija o Vašim pravima u vezi za zaštitom podataka o ličnosti na tim društvenim mrežama, te mi nećemo snositi odgovornost za sprovođenje tih politika.


IV ČUVANJE PODATAKA

Vaše lične podatke čuvamo koliko je to neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su podaci prikupljeni odnosno ne duže vremena od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.


V AŽURIRANJE PODATAKA

Kupci su obavezni da obaveste Online prodavnicu, ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.


VI VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete obavešteni o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka, kao i koja su Vaša prava u tom pogledu, iz kog razloga i navodimo te informacije u ovoj Politici
 • pravo pristupa podacima o ličnosti
 • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju kada nisu tačni ili ažurni i/ili da se upotpune ukoliko nisu kompletni
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani ili uklonjeni. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka, te u tom smislu imate pravo da u bilo kom momentu povučete saglasnost za obradu podataka koja je zasnovana na saglasnosti, pravo da uputite prigovor u pogledu obrade podataka koja se temelji na legitimnom interesu, da uputite prigovor nadležnom nadzornom organu, pravo da deaktivirate kolačiće
 • pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka


VIII KONTAKT

U slučaju da imate bilo kakva pitanja vezano za našu Politiku privatnosti ili biste želeli da iskoristite bilo koje od svojih prethodno navedenih prava, molimo da sa nama kontaktirate na email: support@titanclips.com


VIII IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo izmena ili ažuriranja ove Politike privatnosti, bez prethodne najave i u svakom trenutku, sve u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na internet stranici.

Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti, kako biste bili upoznati sa izmenama ili ažuriranjem. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Titan Clips-a nakon bilo koje verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

POLITIKA PRIVATNOSTI objavljena na internet stranici dana 15-06-2023.


Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo Vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja od strane titanclips.com

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

 • Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane
 • Putem slanja e-maila na adresu support@titanclips.com sa temom „Odjava”


Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma molimo Vas da upišete svoje puno ime iprezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (npr. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate.

Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev. Kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe ili ostala obaveštenja koja se tiču Titan Clips-a.


Pravo na opoziv pristanka

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem mejl adrese support@titanclips.com posle čega Titan Clips briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju. Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Titan Clips-a u građanskim i drugim stvarima.


Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. Titan Clips preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica,uzimajući u obzir dostupne tehnologije.


Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da titanclips.com vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu putem mejl adrese support@titanclips.com sa temom „Zaštiti podataka o ličnosti”


Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15.06.2023. godine.

Kontakt

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti putem slanja e-maila na adresu support@titanclips.com

Titan Clips zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.

TITAN CLIPS 2024 SVA PRAVA ZADRŽANA
Plaćanje i Isporuka
Kontaktirajte nas
support@titanclips.com